Nom: Guifré

Origen i significat

El nom Guifré és d'origen germànic i està format per la unió de dos elements: "wit", que significa "savi" o "astut", i "frid", que significa "pau" o "protecció". Així, el nom podria interpretar-se com "el que és savi en la pau" o "el que protegeix amb astúcia". Aquest nom és conegut sobretot per la seva popularitat durant l'edat mitjana entre la noblesa catalana.

Guifré el Pilós és una de les figures històriques més emblemàtiques associades amb aquest nom. Va ser comte de Barcelona, Girona i Ausona, i és considerat un símbol important de la identitat catalana. El nom Guifré, en les seves diverses variants, ha estat present en la història i la noblesa europea, portat per ducs, comtes i altres personatges destacats.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Guifré a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1265 de 59.142 noms
  • Freqüència: 446 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,06 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 956 de 1.448 noms
  • Freqüència: 6 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,11 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Guifred (m)Gifre (m)Guille (m)Guim (m)Guiu (m)Guillem (m)Guillén (m)Guitard (m)Gifreda (f)Guiomar (f)

Guifré apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb GNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen