Nom: Florenci

Origen i significat

El nom Florenci prové de l'antiga denominació llatina Florentius, que deriva del terme "florens", el qual significa "florint" o "en flor". Aquest nom pot evocar la idea de prosperitat i creixement, així com la bellesa i la frescor associades amb les flors. La forma femenina d'aquest nom és Florentia, i ambdós són la base de noms més coneguts com Florence o Florencia en altres llengües.

El nom Florenci pot estar relacionat amb Sant Florenci, patró de diverses localitats i la raó per la qual aquest nom ha estat utilitzat al llarg de la història cristiana. També pot fer referència a la ciutat italiana de Florència (Firenze en italià), que va ser un centre de la cultura durant el Renaixement i que porta el mateix significat de "florint". Aquesta connexió amb la ciutat pot suggerir una afinitat per la bellesa, l'art i la cultura.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Florenci a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2371 de 59.142 noms
  • Freqüència: 183 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Florencio (m)Florentí (m)Orenci (m)Florin (m)Florentino (m)Fulgenci (m)Florià (m)Florian (m)Florència / Florencia (f)Orenç (m)

Florenci apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb FNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen