Nom: Eyden

Origen i significat

El nom Eyden no és un nom tradicional amb un origen clar i ben documentat, la qual cosa suggereix que pot ser una creació moderna o una variació de noms més establerts. Sovint, noms com Eyden poden ser inspirats per altres noms existents o fins i tot ser el resultat d'una cerca de singularitat i originalitat en la nomenclatura contemporània.

Podria ser que Eyden sigui una variació de Aiden, que té arrels en la cultura irlandesa i significa "petit foc" o "ardent" en l'antiga llengua gaèlica. També és possible que estigui relacionat amb noms com Eden, que té connotacions bíbliques referint-se al paradís terrenal. Tanmateix, sense una història llarga o un significat cultural ben definit, Eyden podria adquirir significats personals i únics atorgats per aquells que escullen aquest nom per als seus fills.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Eyden a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 5486 de 59.142 noms
  • Freqüència: 57 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 675 de 1.448 noms
  • Freqüència: 10 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,18 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Eden (m)Ayden (m)Yeiden (m)Eiden (m)Eydan (m)Jayden (m)Òden (m)Eren (m)Eyad (m)

Eyden apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ENoms originals de nenNoms originalsNoms de nen