Nom: Eiden

Origen i significat

El nom Eiden no té un origen clar i definit, i no és un nom tradicional dins de la cultura catalana o d'altres cultures europees més esteses. Podria ser una variant o una forma modernitzada d'altres noms, o potser un nom creat recentment, com és comú en alguns països de parla anglesa on es busquen noms únics o inusuals per als infants.

Una possibilitat és que Eiden sigui una adaptació o transliteració d'un nom d'una altra llengua o cultura. També pot tenir similituds amb el nom Aidan, que té origen irlandès i significa "petit foc" o "ardent". Sense una font específica d'on derivi, l'interpretació d'Eiden pot variar i estar subjecta a les preferències personals o la creativitat dels pares en el moment de posar el nom.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Eiden a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1477 de 59.142 noms
  • Freqüència: 354 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 182 de 1.448 noms
  • Freqüència: 50 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,89 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Yeiden (m)Eden (m)Aiden (m)Eidan (m)Eyden (m)Òden (m)Eider (f)Eren (m)Eileen (f)Eire (f)

Eiden apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ENoms originals de nenNoms originalsNoms de nen