Nom: Elm

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Elm a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 6169 de 59.142 noms
  • Freqüència: 48 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Telm (m)Anselm (m)Selim (m)Telmo (m)Sellam (m)Elma (f)Gelmar (m)Selma (f)Telma (f)Thelma (f)

Elm apareix en aquestes llistes

Noms de 2 o 3 lletres de nenNoms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb ENoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts