Nom: Christopher

Origen i significat

El nom Christopher prové del grec antic Χριστόφορος (Christophoros), format per les paraules Χριστός (Christos), que significa "Crist", i φέρω (phero), que vol dir "portar". Per tant, el significat literal del nom seria "el que porta a Crist" o "portador de Crist". Aquest nom va guanyar popularitat a través de la figura de Sant Cristòfor, considerat el patró dels viatgers i un dels màrtirs cristians.

La llegenda de Sant Cristòfor, que segons la tradició va portar un infant Jesús a través d'un riu, reforça la idea de servei i protecció associada amb el nom. Christopher és un nom amb una forta connotació religiosa i històrica, i és comú en moltes cultures cristianes. La seva forma es pot trobar amb variacions en diferents idiomes, com Cristòfor en català, Christopher en anglès, o Christoph en alemany.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Christopher a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1520 de 59.142 noms
  • Freqüència: 337 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 781 de 1.448 noms
  • Freqüència: 8 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,14 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Cristopher (m)Christophe (m)Cristofer / Crístofer (m)Chris (m)Christian (m)Cristòfor (m)Christine (f)Christina (f)Esther (f)

Christopher apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb CNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen