Nom: Caleb

Origen i significat

El nom Caleb és d'origen hebreu i apareix a l'Antic Testament de la Bíblia. Es deriva de la paraula "Kelev", que significa "gós", però sovint se li atribueixen connotacions com "fidel" o "devot" pel caràcter leal d'aquests animals. Caleb és conegut per ser un dels espies israelites que va explorar la terra de Canaan sota les ordres de Moisès.

A més, Caleb és també un dels pocs personatges de l'Antic Testament que se li destaca per la seva fortalesa i convicció. Aquestes qualitats han fet que el nom sigui popular en diverses cultures, associant-se amb la valentia i la fidelitat. El nom ha estat adoptat en moltes formes i variants a través de diferents idiomes i denominacions cristianes.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Caleb a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3442 de 59.142 noms
  • Freqüència: 105 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 630 de 1.448 noms
  • Freqüència: 11 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,2 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Carles (m)Cala (f)Carleta (f)

Caleb apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb CNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen