Nom: Cai

Origen i significat

El nom Cai pot tenir diverses procedències, una de les quals és el gallec o el gal·lès, on es pot considerar una forma abreujada de Caio o Caius. En la cultura romana, Caius era un nom llatí comú, que podria haver estat emprat per indicar a una persona de l'estatus de ciutadà romà. En aquest context, Caius era un prenom, utilitzat per exemple per personatges històrics com Caius Julius Caesar, més conegut com a Juli Cèsar.

D'altra banda, Cai també pot ser un cognom d'origen xinès, on el caràcter "蔡" (Cai) és utilitzat com a llinatge i té una llarga història i diverses branques familiars. Com a nom de pila, no és comú en la cultura xinesa, però sí com a part del cognom. Aquest nom xinès no està relacionat amb el significat llatí i pot tenir connotacions i històries completament diferents dins del seu context cultural.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Cai a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3747 de 59.142 noms
  • Freqüència: 93 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Camil (m)Caietà (m)Chaib (m)Camilo (m)Calixt (m)Càndid (m)Arcadi (m)Chakir (m)Octavi (m)Macari (m)

Cai apareix en aquestes llistes

Noms de 2 o 3 lletres de nenNoms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb CNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nenNoms curts