Nom: August

Origen i significat

El nom August té un origen llatí i prové de la paraula "Augustus", que significa "consagrat" o "venerable". Aquest terme va ser adoptat com a títol honorífic per Gai Juli Cèsar Octavià, el primer emperador romà, i posteriorment va esdevenir un cognom usat per emperadors successius. L'ús del nom August pot estar influenciat per aquesta herència imperial romana, evocant una sensació de grandesa i respecte.

A més, el mes d'agost en moltes llengües porta aquest nom en honor a Octavià August, la qual cosa pot reforçar la vinculació del nom amb la noblesa i la història. Encara que el nom August pot ser utilitzat en diverses cultures, sovint manté la connotació de ser una persona de prestigi i dignitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom August a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2897 de 59.142 noms
  • Freqüència: 136 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Augusto (m)Agustí (m)Faust (m)Augusta (f)Agustín (m)Gus (m)Just (m)Austin (m)

August apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen