Nom: Agustín

Origen i significat

El nom Agustín és la forma espanyola del nom llatí Augustinus, que deriva d'Augustus. Aquest últim significa "consagrat" o "venerable" i era originalment un títol donat als emperadors romans. La popularitat del nom Agustín en el món de parla hispana es deu en gran part a Sant Agustí, un dels pares de l'Església i autor de les "Confessions", una obra influent en la teologia cristiana.

La forma femenina del nom seria Agustina. En el context cristià, Agustín es relaciona amb valors com la saviesa i la cerca de la veritat espiritual. El nom també pot evocar la idea de grandesa i dignitat, qualitats associades amb l'origen imperial del terme Augustus.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Agustín a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 188 de 59.142 noms
  • Freqüència: 7.758 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 956 de 1.448 noms
  • Freqüència: 6 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,11 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Agustí (m)Austin (m)Justin (m)Agustina (f)Faustino (m)August (m)Faustí (m)Bastian / Bastián (m)Martín (m)Faustina (f)

Agustín apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen