Nom: Antonio Joaquin

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Antonio Joaquin a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3515 de 59.142 noms
  • Freqüència: 102 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Antonio (m)Joaquín (m)Antoni (m)Antonino (m)Anton / Antón (m)Antònia / Antonia (f)Antonina (f)Antonieta (f)Antia (f)Ànnia / Annia (f)

Antonio Joaquin apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen