Nom: Amable

Origen i significat

El nom Amable prové del llatí "amabilis", que significa "digne de ser estimat" o "amable". Es tracta d'un nom amb una clara connotació positiva, ja que evoca la bondat, la simpatia i l'afecte. Aquestes qualitats són altament apreciades en el context social i poden influir en la percepció que els altres tenen de la persona que porta aquest nom.

Tot i que no és un dels noms més comuns en l'actualitat, Amable té una història d'ús en països de parla hispana i també en contextos francòfons. El nom pot estar vinculat a tradicions o relats històrics on els noms eren triats per representar virtuts i desitjos per al nen o nena. Així, portar el nom d'Amable pot ser vist com un desig de qualitats admirables.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Amable a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3405 de 59.142 noms
  • Freqüència: 107 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Amali (m)Amadeu (m)Amadeo (m)Amalio (m)Amades (m)Amal (f)Amar (m)Amat (m)Alae (m)Jamal (m)

Amable apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen