Nom: Abrar

Origen i significat

El nom Abrar té un origen àrab i es fa servir tant en cultures islàmiques com en altres comunitats de parla àrab. El significat d'Abrar en àrab és "virtuoses" o "justos", i sovint es refereix a persones que són rectes en la seva fe i accions. És un nom que pot estar relacionat amb qualitats de pietat i bondat.

Aquest nom també es pot trobar en les variants masculina i femenina, encara que la forma femenina és la que es presenta aquí. En el context del Qur'an, "al-Abrar" es refereix als justos, i per tant, el nom pot tenir una forta connotació religiosa i espiritual en les comunitats que valoren aquest text sagrat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Abrar a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2459 de 59.142 noms
  • Freqüència: 173 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 457 de 1.448 noms
  • Freqüència: 17 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,31 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Abra (f)Ambar / Ámbar (f)Abeera (f)Bàrbara / Bárbara (f)Marimar (f)Abir (f)Babar (m)Abraham (m)Abelard (m)Amar (m)

Abrar apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena