Nom: Zunaisha

Origen i significat

El nom Zunaisha no té un origen clar i definit, però sembla ser un nom femení de possible origen àrab o sud-asiàtic. Podria ser una variació o una creació moderna dins de la rica tradició onomàstica d'aquestes regions, que sovint combina elements de significat que fan referència a la bellesa, la llum, la puresa o la saviesa.

Tot i això, és important assenyalar que sense una font específica o un context cultural concret, l'origen i el significat del nom Zunaisha poden variar o no ser fàcilment identificables. A vegades, els noms poden ser creats o adaptats per les famílies per tenir un so agradable o per incorporar elements de diversos noms que tenen importància personal o cultural.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Zunaisha a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1051 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Aisha (f)Isha (f)Alisha (f)Asha (f)Naziha (f)Aisa (f)Naia (f)Natasha (f)Aysha (f)Dasha (f)

Zunaisha apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ZNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs