Nom: Yanay

Origen i significat

El nom Yanay és menys conegut i la seva procedència podria ser diversa, no existint una única interpretació acceptada de manera unànime. Una possibilitat és que Yanay sigui un nom d'origen indígena sud-americà, podent pertànyer a alguna de les múltiples llengües o cultures de la regió. En aquests casos, els noms indígenes solen tenir significats relacionats amb la natura o qualitats personals.

En l'absència d'una etimologia clara, el nom Yanay també podria ser una creació moderna, resultant de la combinació de sons agradables o la variació de noms més establerts. En aquest context, el seu significat seria personal i subjectiu, depenent de la intenció de qui el va escollir. La bellesa sonora i l'originalitat podrien ser factors clau en la seva elecció com a nom.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Yanay a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 7360 de 59.142 noms
  • Freqüència: 38 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 400 de 1.448 noms
  • Freqüència: 20 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,36 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Yana (f)Yan (f)Yamna (f)Yoana (f)Yanela (f)Yanira (f)Ana (f)Anaya (f)Ayana (f)Yamina (f)

Yanay apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb YNoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena