Nom: Victòria Eugènia / Victoria Eugenia

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Victòria Eugènia / Victoria Eugenia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1748 de 59.142 noms
  • Freqüència: 279 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Victoriana (f)Victòria / Victoria (f)Victorina (f)Eugènia / Eugenia (f)Gènia (f)Ifigènia (f)Ènia / Enia (f)Rània / Rania (f)Viktoriia (f)Ilènia / Ilenia (f)

Victòria Eugènia / Victoria Eugenia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb VNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs