Nom: Vera

Origen i significat

El nom Vera té un origen que pot ser rastrejat fins a diverses cultures, però és comúment reconegut com a d'origen rus o eslau. En rus, Vera significa "fe" o "veritat", i és un dels tres noms abstractes populars entre les dones, juntament amb Nadezhda ("esperança") i Lyubov ("amor"). Aquest nom simbolitza la puresa i la sinceritat, essent una virtut molt preuada en moltes societats.

A més, Vera també pot ser considerat com a derivat del llatí "verus", que significa "veritable" o "autèntic". Aquesta etimologia subratlla una vegada més la connexió amb la veritat i la integritat. En aquest sentit, el nom pot ser apreciat per la seva simplicitat i la seva forta connotació moral.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Vera a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 451 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.080 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,27 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 67 de 1.448 noms
  • Freqüència: 133 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 2,36 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Severa (f)Verena (f)Verona (f)Hera (f)Nera (f)Eira (f)Eyra (f)Vega (f)Severina (f)Erna (f)

Vera apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb VNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms curts