Nom: Eyra

Origen i significat

El nom Eyra no és particularment comú i presenta certa ambigüitat en quant a la seva procedència. Una de les possibilitats és que provingués del nòrdic antic, on "ey" significa "illa" i "ra" podria estar relacionat amb un terme que signifiqui "tranquil·la" o "protegida". Així, el nom podria tenir un significat relacionat amb una illa tranquil·la o protegida, tot i que aquesta interpretació no és definitiva.

Una altra possibilitat és que Eyra sigui una variació o forma femenina del nom masculí Eyr que, en algunes cultures escandinaves, podria fer referència a la natura o a un aspecte geogràfic concret. També és possible que tingui relació amb noms similars de la mateixa regió. Tanmateix, sense informació específica sobre l'origen geogràfic o cultural del nom, les interpretacions poden variar significativament.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 4

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3993 de 59.142 noms
  • Freqüència: 86 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 400 de 1.448 noms
  • Freqüència: 20 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,36 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Eyra a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Ayra (f)Kyra (f)Lyra (f)Syra (f)Eira (f)Hera (f)