Nom: Vega

Origen i significat

El nom Vega és d'origen espanyol i fa referència a una zona de terra fèrtil o un camp pla a prop d'un riu, sovint utilitzat per a l'agricultura. El terme "vega" pot ser utilitzat també com a cognom en els països de parla hispana, on els noms relacionats amb la natura i la geografia són comuns tant en noms com en cognoms.

Com a nom de pila femení, Vega es pot valorar per la seva sonoritat agradable i la seva connexió amb la naturalesa i la bellesa del paisatge rural. Aquest nom podria simbolitzar la fertilitat, la vida i el creixement, reflectint una connexió profunda amb la terra i les seves qualitats nutritives.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Vega a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 595 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.335 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,17 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 62 de 1.448 noms
  • Freqüència: 140 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 2,49 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Elga (f)Vera (f)Helga (f)Gea (f)Egan (m)

Vega apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb VNoms curts de nenaNoms de nenaNoms curts