Nom: Sulema

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Sulema a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 14.013 de 59.142 noms
  • Freqüència: 17 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Zulema (f)Selma (f)Guillema (f)Ema (f)Suleman (m)Uma (f)Sue (f)Salma (f)Suleiman / Suleimán (m)Lea (f)

Sulema apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb SNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena