Nom: Sibil·la

Origen i significat

El nom Sibil·la té les seves arrels en la mitologia i història antigues. Originàriament, en el món grec, les sibil·les eren dones a qui se'ls atribuïa la capacitat de profetitzar els esdeveniments futurs. Aquestes figures eren vistes com a oracles o vidents, i el seu nom deriva del grec antic "sibylla", que significa profetessa.

Amb el pas del temps, el nom Sibil·la va transcendir la seva connotació purament mitològica per ser adoptat com a nom propi femení en diverses cultures. En la tradició cristiana, el concepte de la sibil·la va ser reinterpretat, i algunes sibil·les van ser incorporades a l'art i la literatura com a dones amb la visió profètica relacionada amb temes bíblics o religiosos. Així, el nom Sibil·la pot evocar una sensació de saviesa, misteri i una connexió amb el diví.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Sibil·la a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 18.662 de 59.142 noms
  • Freqüència: 12 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Bel·la (f)Priscil·la (f)Domitil·la (f)Gisel·la (f)Estel·la (f)Grisel·la (f)Silia (f)Gal·la (f)Lília / Lilia (f)Graciel·la (f)

Sibil·la apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb SNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs