Nom: Estel·la

Origen i significat

El nom Estel·la és una variant catalana del nom Estela, que prové del llatí "stella", que significa "estrella". Aquest nom evoca imatges de bellesa i lluminositat celestials, i és sovint associat amb la puresa i la inspiració. La forma catalana amb el punt volat (·) distingeix l'ortografia catalana de la castellana, donant-li un toc distintiu i autòcton.

A més, l'ús del nom Estel·la pot estar influenciat per la simbologia de l'estrella com a guia o llum en la foscor, una metàfora de l'esperança i la direcció en la vida. En la cultura popular, les estrelles sovint simbolitzen somnis i desitjos, i portar un nom com Estel·la pot reflectir un desig dels pares que la seva filla sigui una llum guiant en el món.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Estel·la a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 4850 de 59.142 noms
  • Freqüència: 67 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Estella (f)Estela (f)Estrella (f)Stella (f)Estel (f)Gisel·la (f)Bel·la (f)Estera (f)Grisel·la (f)Setefilla (f)

Estel·la apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ENoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs