Nom: Selva

Origen i significat

El nom Selva prové de la paraula llatina "silva", que significa "bosc" o "selva". Aquest nom femení pot evocar imatges de la naturalesa, la vitalitat i la fertilitat, atributs sovint associats amb boscos densos i exuberants. A més, el nom pot ser interpretat com una metàfora de la bellesa i la complexitat de la natura, així com de la vida en el seu estat més salvatge i pur.

En algunes cultures, els noms inspirats en elements naturals com Selva poden ser escollits per reflectir una connexió especial amb el medi ambient o per representar qualitats com la creixença i la resiliència. Aquest nom pot ser també una opció popular en regions on la naturalesa i els paisatges forestals juguen un paper important en la identitat cultural i quotidiana de la gent.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Selva a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3389 de 59.142 noms
  • Freqüència: 108 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 956 de 1.448 noms
  • Freqüència: 6 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,11 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Elva (f)Selma (f)Silvà (f)Eva (f)Seila (f)Ela (f)Selena (f)Severa (f)Selènia / Selenia (f)Elvira (f)

Selva apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb SNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena