Nom: Elvira

Origen i significat

El nom Elvira té un origen incert, però es creu que podria provenir de l'idioma gòtic. Un dels possibles significats suggereix que podria estar compost per les paraules gòtiques ali, que significa "altre" o "estranger", i wēra, que significa "veritat" o "guardià", suggerint un significat de "la guardiana de tots" o "la veritat estrangera".

Una altra interpretació situa l'origen del nom Elvira en l'àmbit hispànic, amb una possible derivació de l'aràbic. En aquest context, el nom podria estar relacionat amb la paraula ilbīra, que faria referència a la ciutat de Granada durant el període musulmà a la península Ibèrica. Aquestes dues perspectives mostren com el nom pot tenir connotacions culturals i històriques diverses.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 6

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 292 de 59.142 noms
  • Freqüència: 4.291 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,55 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Elvira a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Eira (f)Elva (f)Èlia / Elia (f)Keira (f)Edelmira (f)Eli (f)