Nom: Roberta

Origen i significat

Roberta és la forma femenina del nom Robert, que té un origen germànic. El nom prové dels elements "hrod", que significa "fama", i "beraht", que significa "brillant" o "resplendent". Així, Roberta podria interpretar-se com "aquella que és brillant en la seva fama" o "aquella que té renom resplendent". Aquest nom va ser portat per membres de la noblesa i diverses figures històriques.

En alguns països, com Itàlia, Roberta és un nom relativament comú i conserva la seva essència de noblesa i elegància. El nom ha mantingut una certa popularitat al llarg dels segles, i la seva sonoritat suau però ferma sovint se l'associa amb la força de caràcter i la dignitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Roberta a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1732 de 59.142 noms
  • Freqüència: 281 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Berta (f)Alberta (f)Beta (f)Roseta (f)Robert (m)Bertha (f)Roberto (m)Roeya (f)Roser (f)Bertina (f)

Roberta apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb RNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs