Nom: Randa

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Randa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 5766 de 59.142 noms
  • Freqüència: 53 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Miranda (f)Armanda (f)Fernanda (f)Ferranda (f)Raimunda (f)Rània / Rania (f)Ranya (f)Amanda (f)Ada (f)Radia (f)

Randa apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb RNoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena