Nom: Paola Andrea

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Paola Andrea a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1209 de 59.142 noms
  • Freqüència: 476 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,06 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Andrea (f)Adrea (f)Paola (f)Andreea (f)Andra (f)Leonarda (f)Andrea (m)Paolo (m)Laureà (m)

Paola Andrea apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb PNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs