Nom: Otília / Otilia

Origen i significat

El nom Otilia té un origen germànic i es creu que prové de la paraula "ot", que significa riquesa o prosperitat. És una variant d'Odilia, i en algunes cultures es pot trobar escrit com Ottilie o Odilie. El nom s'ha associat sovint amb la noblesa i ha estat portat per diverses figures històriques dins de l'aristocràcia europea.

Santa Otilia, també coneguda com Santa Odilia, és la patrona dels cecs i de la vista, i la seva figura és venerada en la tradició cristiana. Aquesta associació religiosa pot donar al nom una connotació de protecció i cura, a més de reforçar el seu ús dins de contextos on la tradició cristiana és present.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Otília / Otilia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1227 de 59.142 noms
  • Freqüència: 468 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,06 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ilia (f)Ocília (f)Lília / Lilia (f)Silia (f)Lia / Lía (f)Talia / Talía (f)Iulia (f)Otili (m)Emília / Emilia (f)Olaia (f)

Otília / Otilia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ONoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena