Nom: Michelle

Origen i significat

Michelle és la versió francesa del nom hebreu Mikha'el, que significa "Qui és com Déu?" en una forma retòrica, suggerint que ningú pot ser com Déu. Aquesta pregunta retòrica subratlla la singularitat i la grandesa de Déu dins de la tradició judeocristiana. El nom Mikha'el és conegut principalment com a nom de l'arcàngel Miquel, una figura important en la religió cristiana, jueva i islàmica.

En el món anglosaxó, Michelle es va popularitzar durant el segle XX i és la forma femenina del nom masculí Michael. Com a nom femení, ha estat portat per moltes dones destacades en diferents àmbits, des de la música fins a la política. La seva sonoritat suau i la seva història han fet que sigui un nom escollit per a nombroses famílies al llarg dels anys.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Michelle a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 932 de 59.142 noms
  • Freqüència: 685 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 573 de 1.448 noms
  • Freqüència: 13 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,23 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Michela (f)Mishell (f)Michele (m)Giselle (f)Mikele (f)Michel (m)Isabelle (f)Micaela (f)Gabrielle (f)Michael (m)

Michelle apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs