Nom: Maria De Lourdes / María De Lourdes

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Maria De Lourdes / María De Lourdes a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2218 de 59.142 noms
  • Freqüència: 204 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Lourdes (f)Lurdes (f)Mariló (f)Maria / María (f)Marie (f)Mariela (f)Mariola (f)Mari (f)Mariamu (f)Maribel (f)

Maria De Lourdes / María De Lourdes apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs