Nom: Magalí

Origen i significat

El nom Magali és una forma occitana i provençal de Magdalena, la qual prové del nom bíblic Maria Magdalena. Aquesta figura bíblica és sovint identificada amb una dona de la regió de Magdala, una ciutat situada a la riba del Mar de Galilea, per la qual cosa "Magdalena" podria significar "dona de Magdala". El nom Magali va guanyar popularitat a la regió de Provença i és considerat distintivament de parla occitana.

A més, és possible que el nom Magali tingui influències de la cultura grega, ja que la terminació "-ali" podria ser una variació de -alia, un sufix freqüent en noms grecs. Tanmateix, la seva associació principal és amb la forma provençal de Magdalena, enfatitzant la seva connexió amb la tradició cristiana i la figura històrica de Maria Magdalena.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Magalí a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1233 de 59.142 noms
  • Freqüència: 467 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,06 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Malia (f)Magda (f)Malika (f)Manal (f)Marga (f)Magdalena (f)Maggie (f)Galí (m)Margarida (f)Margarita (f)

Magalí apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena