Nom: Macarena

Origen i significat

El nom Macarena és d'origen espanyol i està estretament vinculat amb la devoció religiosa a la Verge de la Macarena, venerada principalment a Sevilla. La paraula "Macarena" podria derivar de l'àrab "maqarīn", que significa "muralla", ja que la basílica de la Macarena es troba prop d'una antiga muralla de la ciutat de Sevilla.

A més, el nom Macarena s'ha popularitzat en diferents cultures, potser en part gràcies a la famosa cançó "La Macarena" dels anys 90. Tot i això, el seu ús com a nom de pila femení pot ser una expressió de tradició, religiositat o simplement la bellesa fonètica del nom, sense oblidar l'associació amb la passió i el colorit que sovint caracteritza la cultura andalusa.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 8

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1106 de 59.142 noms
  • Freqüència: 540 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,07 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 424 de 1.448 noms
  • Freqüència: 19 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,34 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Macarena a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Macària (f)Marciana (f)Marilena (f)Malena (f)Marcelina (f)Magdalena (f)