Nom: Kiswa

Origen i significat

El nom Kiswa no és comú i no té un origen clar i definit, però sembla suggerir una possible connexió amb cultures o llengües de l'Àfrica oriental. Podria estar relacionat amb el swahili, una llengua àmpliament parlada a la regió que inclou països com Tanzània, Kenya, Uganda, i altres. En swahili, la paraula "kiswa" podria derivar-se de "kiswah", que significa "coberta" o "vestimenta", encara que això no està confirmat com a origen del nom.

A més, és possible que Kiswa pugui ser una variació o adaptació d'un nom tradicional o un terme local d'una comunitat específica dins d'aquesta regió, o bé podria ser un nom modern creat per la seva sonoritat agradable o significat simbòlic. Sense més informació, és difícil determinar el significat exacte o l'origen cultural específic d'aquest nom.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Kiswa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Isa (f)Kira (f)Isa (m)

Kiswa apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb KNoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena