Nom: Israe

Origen i significat

El nom Israe no és un nom comú ni àmpliament reconegut i pot ser una variant o una forma derivada d'un altre nom. Sembla tenir una semblança fonètica amb el nom Israel, que en l'hebreu bíblic significa "ell lluita amb Déu" o "príncep de Déu", i és un nom usat tant per a homes com per a dones en algunes cultures, tot i que amb menys freqüència en el cas femení.

Podria ser que Israe sigui una creació moderna o una adaptació personalitzada d'un altre nom, buscant possiblement una certa originalitat o una variació única. Sense més informació sobre l'origen o l'ús específic d'aquest nom, és difícil determinar-ne el significat o la procedència amb certesa.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 5

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1131 de 59.142 noms
  • Freqüència: 521 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,07 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 447 de 1.448 noms
  • Freqüència: 18 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,32 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Israe a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Isra (f)Esrae (f)Israa (f)Isa (f)Israel (m)Isabel (f)