Nom: Isolda

Origen i significat

Isolda és un nom de dona amb un origen que es pot rastrejar fins a la literatura medieval. És especialment conegut per la seva aparició en la llegenda de Tristany i Isolda, on Isolda és una princesa irlandesa de gran bellesa i protagonista d'una tràgica història d'amor. Aquesta llegenda ha estat una font d'inspiració per a nombroses obres d'art, música i literatura al llarg dels segles.

L'origen exacte del nom és incert, però podria derivar de fonts germàniques o cèltiques, suggerint significats com "la que és bella" o "la dama de gel". També es pot relacionar amb el nom Eseld, una variant còrnica d'Isolda. Aquest nom porta amb si una riquesa de connotacions romàntiques i culturals, degut al seu paper en la mitologia i la literatura europea.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Isolda a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2741 de 59.142 noms
  • Freqüència: 147 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ilda (f)Isla (f)Isolina (f)Iola (f)Giselda (f)Iolanda (f)Isona (f)Hilda (f)Gilda (f)Griselda (f)

Isolda apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb INoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena