Nom: Isabel Cristina

Origen i significat

El nom Isabel-Cristina és una composició de dos noms individuals, Isabel i Cristina, els quals tenen els seus propis orígens i significats. Isabel prové de l'hebreu Elisheva, que significa "Déu és la meva abundància" o "Déu és el meu jurament". És un nom amb una llarga història, portat per reines i altres figures històriques, i sovint associat amb la noblesa.

Per altra banda, Cristina deriva del llatí "Christiana", que significa "seguidora de Crist" o "pertanyent a Crist". Aquest nom ha estat popular des dels primers segles del cristianisme i ha estat portat per diverses santes i personalitats al llarg de la història. La combinació Isabel-Cristina pot ser vista com una unió de dos llegats rics i poderosos, amb profundes arrels religioses i històriques.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 15

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1950 de 59.142 noms
  • Freqüència: 241 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Isabel Cristina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Cristina (f)Albertina (f)Bertina (f)Christina (f)Isabel (f)Kristina (f)