Nom: Hedaya

Origen i significat

El nom Hedaya és d'origen àrab i significa "guia" o "llum". Aquest nom podria estar relacionat amb el concepte de guiar o il·luminar el camí, suggerint una persona que actua com a far o inspiració per als altres. És un nom amb connotacions positives i pot ser apreciat en contextos on es valora la saviesa i la direcció espiritual.

A més, és possible que Hedaya sigui una variant de l'àrab Hidayah, que també fa referència a la guia o a la direcció correcta, sovint en un sentit religiós o espiritual. Aquest nom pot ser utilitzat per famílies que busquen un nom amb una forta càrrega de significat relacionat amb els valors i principis de la seva fe o cultura.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 6

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 16.428 de 59.142 noms
  • Freqüència: 14 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1051 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Hedaya a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Hidaya (f)Heda (f)Aya (f)Darya (f)Eda (f)Dayra (f)