Nom: Glòria Patrícia / Gloria Patricia

Origen i significat

El nom Gloria-Patricia és un nom compost que uneix dos noms amb orígens i significats distints. Gloria és un nom femení d'origen llatí que significa "glòria" o "fama", i sovint es relaciona amb la lloança i l'honor. Aquest nom va ser popularitzat per la seva associació amb la glòria en el context religiós, referint-se a la magnificència de Déu.

Per altra banda, Patricia també prové del llatí, derivant de "patricius", que significa "pertanyent a la noblesa" o "d'origen noble". Era un terme usat a l'Antiga Roma per descriure els membres de les famílies patrícies, que eren les que tenien estatus aristocràtic. La combinació de Gloria i Patricia en un sol nom pot reflectir un desig de transmetre una imatge de distinció i esplendor.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 15

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2923 de 59.142 noms
  • Freqüència: 134 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Glòria Patrícia / Gloria Patricia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Patrícia / Patricia (f)Glòria / Gloria (f)Trícia (f)Alícia / Alicia (f)Ticià (m)