Nom: Flàvia / Flavia

Origen i significat

El nom Flavia és d'origen llatí i forma la versió femenina de Flavius, un cognomen romà. La paraula "flavus" en llatí significa "dorat" o "ros", per tant, el nom Flavia sovint es tradueix com "la daurada" o "la de cabell ros". Aquest nom va ser utilitzat per diverses famílies patrícies de l'antiga Roma, indicant possiblement una característica distintiva del cabell o un senyal de noblesa.

A l'antiguitat, portar un nom com Flavia podia indicar pertinença a la gens Flavia, un grup familiar influent amb membres que van arribar a ser emperadors, com Flavi Vespasià. En la història posterior, el nom ha estat mantingut amb variacions en diferents cultures europees, mantenint l'elegància i el ressò de la seva herència romana.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 6

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1942 de 59.142 noms
  • Freqüència: 242 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Flàvia / Flavia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Laia (f)Lívia / Livia (f)Lia / Lía (f)Alaia (f)Elaia (f)Lamia (f)