Nom: Farners

Origen i significat

El nom Farners té una forta connotació geogràfica i històrica a Catalunya. Deriva del nom del Santuari de Farners, situat a la comarca de la Selva, prop de Santa Coloma de Farners. Aquest santuari és un lloc de culte i pelegrinatge que data de l'època medieval i que, amb el temps, ha donat lloc a que el nom fos utilitzat com a nom propi femení, encara que no és excessivament comú.

A nivell etimològic, el nom Farners podria estar relacionat amb la paraula farn que, en anglès antic, significa falguera. Tanmateix, no es pot afirmar amb certesa que aquesta sigui l'origen del nom del santuari i, per tant, del nom femení. En qualsevol cas, el nom porta implícita una riquesa cultural i un vincle amb la tradició catalana.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 7

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2634 de 59.142 noms
  • Freqüència: 155 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Farners a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Fares (m)Faris (m)Francesc (m)