Nom: Emma Sofia / Emma Sofía

Origen i significat

El nom Emma-Sofia és un nom compost que uneix dos noms propis de distint origen i significat. Emma és d'origen germànic, derivat de l'antic alt alemany ermen, que significa "universal" o "sencer". Aquest nom va ser popularitzat a l'Edat Mitjana i ha mantingut la seva presència en moltes cultures europees fins avui dia.

Per altra banda, Sofia prové del grec Σοφία (Sophia), que significa "saviesa". Aquest nom ha estat altament valorat en la tradició cristiana, on la saviesa és una de les virtuts més preuades, i ha estat portat per santes i figures religioses. La combinació d'Emma-Sofia pot ser vista com la unió de qualitats com la universalitat i la saviesa, conferint una riquesa simbòlica i cultural al nom.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 10

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 9567 de 59.142 noms
  • Freqüència: 27 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Emma Sofia / Emma Sofía a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Sofía / Sofia (f)Emma (f)Àsia (f)Maia (f)Safia (f)Sofiia (f)