Nom: Ellie

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ellie a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 15.543 de 59.142 noms
  • Freqüència: 15 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1212 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ellen (f)Elise (f)Eli (f)Amelie / Amélie (f)Emilie (f)Lile (f)Elaine (f)Èliane / Eliane (f)Ella (f)Celine (f)

Ellie apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ENoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena