Nom: Amelie / Amélie

Origen i significat

Amelie és una forma francesa del nom Amelia, el qual té un origen germànic. El significat d'Amelia pot ser interpretat com la combinació dels elements germànics "amal", que significa "treball", i "helm", que significa "protecció" o "elme". Així, el nom pot portar la connotació de treballadora i protectora.

El nom Amelie va guanyar popularitat a principis del segle XXI gràcies a la pel·lícula francesa "Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain". Aquest nom pot ser vist com una variant més moderna i estilitzada d'Amelia, mantenint l'elegància i el caràcter distintiu associat amb la cultura francesa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Amelie / Amélie a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2468 de 59.142 noms
  • Freqüència: 172 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 533 de 1.448 noms
  • Freqüència: 15 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,27 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Amèlia / Amelia (f)Emilie (f)Melanie (f)Camèlia / Camelia (f)Adele (f)Alice (f)Aline (f)Elise (f)Elaine (f)Mei (f)

Amelie / Amélie apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena