Nom: Eimy

Origen i significat

El nom Eimy és una variant ortogràfica menys comuna del nom Amy, que té les seves arrels en el nom francès Aimée, el qual significa "estimada" en llengua francesa. Aquesta forma alternativa, Eimy, pot haver sorgit com a resultat de la cerca d'una distinció o una originalitat en la nomenclatura.

Tot i que no és un nom tradicional ni estàndard, la popularització de noms únics i la creativitat en l'escriptura han donat lloc a variants com Eimy. És possible que els pares escullin aquest nom per la seva sonoritat agradable o per desitjar expressar un sentiment d'afecte i estima cap a la seva filla.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 4

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 8007 de 59.142 noms
  • Freqüència: 34 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1051 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Eimy a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Emily (f)Emi (f)Jimmy (m)