Nom: Amy

Origen i significat

El nom Amy és d'origen anglosaxó i prové del nom francès Aimée, que significa "estimada" o "que és estimada". Aquest nom es va popularitzar en països de parla anglesa, especialment a partir del segle XIX, i és conegut per la seva sonoritat dolça i afectuosa.

En la llengua llatina, la paraula "amata" és la forma femenina de "amat", que significa "estimat", i aquesta és la base etimològica del nom Amy. Tot i que el nom ha evolucionat al llarg dels segles, el seu significat subjacent d'afecte i estima ha perdurat en la cultura contemporània.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Amy a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1838 de 59.142 noms
  • Freqüència: 264 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1212 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Amaya (f)Naomy (f)Samya (f)Samy (m)Lamyae (f)Amr (m)

Amy apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de 2 o 3 lletres de nenaNoms de nena que comencen amb ANoms originals de nenaNoms curts de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms curts