Nom: Dominga

Origen i significat

El nom Dominga és la versió femenina de Domingo, i té un origen llatí que prové del terme "Dominicus", que significa "pertanyent al Senyor". Aquest nom va ser utilitzat originalment pels cristians per referir-se al dia del Senyor, és a dir, el diumenge, considerat un dia de descans i culte.

Dominga reflecteix, per tant, una tradició religiosa on els noms dels dies de la setmana, especialment el diumenge, tenien un significat espiritual destacat. Aquest nom ha estat escollit sovint per a nenes nascudes en diumenge o per a aquelles a les quals se'ls volia conferir una benedicció o una connexió especial amb la fe cristiana. Aquesta elecció pot estar motivada per la creença que portar un nom amb connotacions religioses podia protegir o guiar l'individu al llarg de la seva vida.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Dominga a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1212 de 59.142 noms
  • Freqüència: 474 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,06 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Doina (f)Dominica (f)Inga (f)Dorina (f)Mina (f)Donia (f)Domitila (f)Momina (f)Romina (f)Omnia (f)

Dominga apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb DNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs