Nom: Dominga

Origen i significat

El nom Dominga és la versió femenina de Domingo, i té un origen llatí que prové del terme "Dominicus", que significa "pertanyent al Senyor". Aquest nom va ser utilitzat originalment pels cristians per referir-se al dia del Senyor, és a dir, el diumenge, considerat un dia de descans i culte.

Dominga reflecteix, per tant, una tradició religiosa on els noms dels dies de la setmana, especialment el diumenge, tenien un significat espiritual destacat. Aquest nom ha estat escollit sovint per a nenes nascudes en diumenge o per a aquelles a les quals se'ls volia conferir una benedicció o una connexió especial amb la fe cristiana. Aquesta elecció pot estar motivada per la creença que portar un nom amb connotacions religioses podia protegir o guiar l'individu al llarg de la seva vida.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 7

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1212 de 59.142 noms
  • Freqüència: 474 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,06 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Dominga a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Doina (f)Dominica (f)Inga (f)Dorina (f)Mina (f)Donia (f)