Nom: Deva

Origen i significat

El nom Deva té unes arrels que poden rastrejar-se fins a la Índia, on en sànscrit, "deva" significa "déu" o "diví". Aquest terme s'utilitza per referir-se a les divinitats dins de l'hinduisme, i per tant, el nom pot evocar una connexió amb el sagrari o el diví. En la cultura índia, el nom pot ser utilitzat tant per a nens com per a nenes, encara que en el context occidental s'ha popularitzat més com a nom femení.

En altres contexts, Deva també pot ser interpretat com a relacionat amb el llatí "deus", que també significa "déu". Aquesta polisèmia pot fer que el nom sigui percebut com a espiritual o majestuós, independentment de la cultura específica a la qual es refereixi. La seva sonoritat suau i la seva brevetat el fan atractiu en diversos idiomes i cultures.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Deva a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 7080 de 59.142 noms
  • Freqüència: 40 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 871 de 1.448 noms
  • Freqüència: 7 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,12 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Eva (f)Elva (f)Dela (f)Dèlia / Delia (f)Dènia / Denia (f)Selva (f)Geneva (f)Evan (m)Demba (m)

Deva apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb DNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms curts