Nom: Custòdia / Custodia

Origen i significat

El nom Custodia té un clar origen llatí i prové del terme custodia, que significa "guarda", "protecció" o "custòdia". Aquest nom podria haver estat escollit amb la intenció de simbolitzar la protecció i la vigilància, qualitats que es desitjaven per a la persona que el portava.

En un context religiós, el nom Custodia pot fer referència a la custòdia que s'utilitza per a guardar l'Eucaristia o l'Hostia consagrada dins de les esglésies catòliques, la qual cosa li atorga una connotació de santedat i reverència. Aquest significat religiós pot haver influït en la seva utilització com a nom propi, especialment en cultures o famílies de profundes creences cristianes.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 8

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2496 de 59.142 noms
  • Freqüència: 169 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Custòdia / Custodia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Gòdia (f)Custodio (m)Dia (f)Toda (f)Clàudia / Claudia (f)Sadia (f)