Nom: Cristina Isabel

Origen i significat

El nom Cristina-Isabel és una combinació de dos noms propis femenins, Cristina i Isabel, cadascun amb el seu propi origen i significat. Cristina prové del llatí "Christiana", que significa "seguidora de Crist" o "pertenent a Crist", i té arrels en la tradició cristiana, sent popularitzat per diversos sants i màrtirs al llarg de la història.

D'altra banda, Isabel és una variant d'Elisabet, de probable origen hebreu, i podria interpretar-se com "Déu és la meva promesa" o "la meva Déu és un jurament". Aquest nom ha estat portat per reines i figures històriques, conferint-li un aire de noblesa i tradicionalitat. La combinació de Cristina-Isabel pot reflectir una intenció de fusionar aquestes qualitats i tradicions, o simplement una preferència per la sonoritat i el significat dels dos noms junts.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Cristina Isabel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3046 de 59.142 noms
  • Freqüència: 126 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Cristina (f)Cristine (f)Cristiane (f)Cristiana (f)Isabel (f)Cristobalina (f)Anabel (f)Christina (f)Christine (f)Cristià (m)

Cristina Isabel apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb CNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs