Nom: Coaner

Origen i significat

Coaner és un nom català relacionat amb la Mare de Déu de Coaner, una Mare de Déu a la comarca del Bages, a Catalunya. El nom prové del topònim del lloc on es troba l'ermita dedicada a aquesta verge, situada en un entorn rural a prop del riu Cardener. Aquesta ermita, juntament amb una torre medieval i una església romànica, conforma un conjunt històric notable.

Coaner, per tant, té un fort component geogràfic, reflectint una connexió amb la terra i la tradició espiritual de la regió. És un nom que evoca la bellesa del paisatge català i la devoció popular, mantenint una essència arrelada a la cultura i història locals, i destacant la seva singularitat i profundes arrels en el patrimoni català.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Coaner a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 10.899 de 59.142 noms
  • Freqüència: 23 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ane (f)Caroline (f)Abner (m)Ander (m)Conrad (m)Conrado (m)Ioane (m)Conan (m)Connor (m)Cornel (m)

Coaner apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb CNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena